מצגת מיהומי - על תעודת הזהות של התנועה הקיבוצית בראי השינויים ועל שינויים שאינם שופכים את התינוק עם המים
מצגת מיהומי
מאת מריו טויב, מעוף לקיבוץ, 1.2006

על תעודת הזהות של התנועה הקיבוצית

בראי השינויים ועל שינויים שאינם שופכים

את התינוק עם המים

 

ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט