שדות ים – 55% הצביעו נגד ההפרטה

שדות ים - 55% הצביעו נגד ההפרטה
עזרא דלומי, 6.7.2007

 

ברוב של 55% מול 45% דחו חברי שדות ים מודל של  "שכר דיפרנציאלי רך" שהציע היועץ אהרון ארז (הסוללים). בשדות ים נדרש רוב של 75% לשינוי התקנון. צוות השינוי העריך שיושג רוב נמוך מזה לתמיכה בהצעה ושיהיה צורך בסיבובי הצבעה נוספים. העובדה שלא הושג כל רוב הפתיעה את הצוות.       


ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט